Tonhalle

04 March, 2018| 8PM

Hannover, DE

Lennart Allkemper Quartet Lennart Allkemper - sax, Lucas Dann - piano, Martin Gjakonovski - bass, Drori Mondlak -drums


Directions

Adresse: Fischerstraße 1A, 30167 Hannover Telefon: 0511 47397937