Peter Kowald Gesellschaft - ORT

07 March, 2015

Wuppertal, DE

STEFAN BAUER QUARTET - SPRING VIBES - European vibes festival. Stefan Bauer (vibes), Karolina Strassmayer (sax), Volker Heinze (bass), Drori Mondlak (drums)


Directions

Peter Kowald Gesellschaft/ort e.V. Luisenstr. 116 42103 Wuppertal